Услуги по освобождаване от заплащане на еко такса за гуми

Гумирек ЕАД предоставя на своите настоящи и бъдещи доволни клиенти възможност да се освободят от заплащане на еко такси при внос на гуми. Възползвайте се от възможно най-конкурентните условия за участие в система от колективен тип, която се представлява от организация по оползотворяване и се свържете с нас за подробности за услугите по освобождаване от заплащане на еко такса за гуми.

Как да се освободите от заплащане на еко такса за гуми? Гумирек ЕАД разчита на установено с годините и подкрепено със стабилни взаимоотношения сътрудничество с местната и държавна власт, както и с фирми, които дистрибутират и търгуват с гуми. За да бъдете освободени от заплащането на еко такса за гуми, може да се възползвате от тясната ни връзка с всички браншови структури, както и други организации, които извършват процесите по събиране и преработване на ИУГ.

Организацията има за цел да ви облекчи и да позволи да инвестирате максимално време и усилия в основната си дейност, а не с ангажиментите като такса при внос на гуми и тяхното менажиране, складиране и т.н. Ето защо при заплащане на лицензионно възнаграждение при нас Вие се освобождавате от заплащане на еко такса за гуми, а ние поемаме изцяло управлението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на ИУГ. По този начин се концентрирате върху бизнеса и не губите ресурси за такса при внос на гуми.
 
В изпълнението по освобождаване на заплащането на еко такса за гуми нашата фирма не се интересува от размера на предприятията и дали те са акционери в организацията или са сключили договор с акционер в нея. Ние превръщаме задължителната еко такса за гуми в инвестиция, която се отплаща.