Услуги по освобождаване от заплащане на еко такса за гуми

Гумирек ЕАД предоставя на своите настоящи и бъдещи доволни клиенти възможност да се освободят от заплащане на еко такси при внос на гуми. Възползвайте се от възможно най-конкурентните условия за участие в система от колективен тип, която се представлява от организация по оползотворяване и се свържете с нас за подробности за услугите по освобождаване от заплащане на еко такса за гуми.

Как да се освободите от заплащане на еко такса за гуми? Гумирек ЕАД разчита на установено с годините и подкрепено със стабилни взаимоотношения сътрудничество с местната и държавна власт, както и с фирми, които дистрибутират и търгуват с гуми. За да бъдете освободени от заплащането на еко такса за гуми, може да се възползвате от тясната ни връзка с всички браншови структури, както и други организации, които извършват процесите по събиране и преработване на ИУГ.

Организацията има за цел да ви облекчи и да позволи да инвестирате максимално време и усилия в основната си дейност, а не с ангажиментите като такса при внос на гуми и тяхното менажиране, складиране и т.н. Ето защо при заплащане на лицензионно възнаграждение при нас Вие се освобождавате от заплащане на еко такса за гуми, а ние поемаме изцяло управлението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на ИУГ. По този начин се концентрирате върху бизнеса и не губите ресурси за такса при внос на гуми.
 
В изпълнението по освобождаване на заплащането на еко такса за гуми нашата фирма не се интересува от размера на предприятията и дали те са акционери в организацията или са сключили договор с акционер в нея. Ние превръщаме задължителната еко такса за гуми в инвестиция, която се отплаща.
 

 

Гумирек ЕАД провежда предварителни разговори с вносители и производители на гуми и гумени вериги, изготвя и изпраща оферти, в следствие на което сключва еднотипни договори за членство в организацията със заинтересованите лица. Организацията работи по еднакъв начин, както и предлага еднакви условия на всички свои членове. Чрез този договор „Гумирек“ ЕАД поема задълженията на своите членове за изпълнение на целите по Наредбата. 
 

 

Организацията има сключени договори с подизпълнители, притежаващи нормативно изискуемите документи за събиране и оползотворяване на цялото количество ИУГ, необходимо за изпълнението на целта по чл. 8, ал. 1 от Наредбата, съобразно пазарен дял. Това не ограничава организацията от сключването на допълнителни договори в случай, че бъдат предложени добри условия за извършване на дейностите по събиране и оползотворяване.
 
РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ГУМИ И ГУМЕНИ ВЕРИГИ
Код на гумите и гумените вериги с единично тегло до 20 кг За гуми и гумени вериги с единично тегло до 20 кг Код на гумите и гумените вериги с единично тегло над 20 кг За гуми и гумени вериги с единично тегло над 20 кг
  (лв./кг)   (лв./кг)
11 нови 0,30 21 нови 0,20
12 регенерирани 0,40 22 регенерирани 0,30
13 втора употреба 4,00 23 втора употреба 2,00
14 гумени вериги 0,30 24 гумени вериги 0,20
Единичният размер на таксата (Е) се определя в зависимост от теглото на един брой гума или гумена верига.
 Размерът на продуктовата такса за гуми и гумени вериги се определя по формулата:
 P = Т x Е, където:
 Р е размерът на дължимата продуктова такса;
 Т – количеството гуми или гумени вериги в кг;
 E – единичният размер на таксата в лв./кг.