За Нас

КОЛКО МОЖЕ ДА СПЕСТИТЕ ОТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ГУМИ?

 

Гумирек ЕАД е учредена, като акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. Капитала на дружеството е разделен на равни части, наречени акции. Едноличен собственик на капитала на „ГУМИРЕК“ ЕАД е „ПРОГРЕСИВ ИНВЕСТ“ ЕАД. Информацията за собствеността на дружеството публично достъпна в системата на Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

 

Гумирек ЕАД е организация по оползотворяване на излезлите от употреба гуми, за изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците (3УО) и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, за които се заплаща продуктова такса за гуми. Помагаме на фирмите, които по закон са задължени с плащане на продуктова такса за гуми, да си спестят част от този разход благодарение на различни видове отстъпки и преференции, които ние можем да осигурим на нашите клиенти.

 

Имаме възможността да свалим от тежестта на задължителното плащане на продуктова такса за гуми, защото можем да ги оползотворим при най-ниски разходи. Работим за това те да не бъдат изхвърлени сред природата, да не замърсяват и да не предизвикват рискови ситуации. 

Ние сме сериозен партньор и можем да Ви помогнем да избегнете плащането на продуктова такса за гуми. Гумирек ЕАД притежава разрешително с No. ООп-ИУГ-1-01/11.04.2016 г., продължено с разрешително с No. ООп-ИУГ-1-02/29.09.2017 г., изменено с No. ООп-ИУГ-1-03/12.08.2020 г., изменено с No. ООп-ИУГ-1-04/21.07.2022 г.,  продължено с No. ООп-ИУГ-1-05/29.09.2022 г. и изменено с No. ООп-ИУГ-1-06/27.09.2023 г., на основание чл. 89, ал. 4 и 5 от ЗУО. Благодарение на нашата дейност може да бъдете освободени от плащане на продуктова такса за гуми.

 

Нашата цел е с освобождаването на заплащане на продуктова такса за гуми, по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), фирмите да се фокусират върху изпълнението на своите основни дейности. 

 

Дейността на Гумирек ЕАД за облекчаване на разходите на своите клиенти за продуктова такса за гуми е част от пътя на страната ни за интегриране към общия пазар на ЕС. Ние намаляваме бремето върху вашия бизнес и по този начин повишаваме вашата ефективност и ви позволяваме да се фокусирате върху най-важното – вашата основна дейност.

 


Изпълнителен директор

 

Христо Георгиев Метев